តើ​កត្តា​អ្វីខ្លះ​ដែលជា​ហានិភ័យ​នៃ​សុវត្ថិភាព​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត​ដែល​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​មួយចំនួន​កំពុងតែ​ធ្វើ​នោះ?

0

នៅក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​មេរោគ​រាតត្បាត​កូ​វីដ ១៩ នេះ នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​ចាប់ផ្តើម​គិតពិចារណា​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ទៅលើ​ការចំណាយ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​ពួកគេ​តាម​វិធីសាស្ត្រ​ជាច្រើន​ដូចជា​ការកាត់បន្ថយ​ការចំណាយផ្សេងៗ ឬ​ការលុបចោល​នូវ​គម្រោង​ក្នុងការ​ពង្រីក​វិនិយោគនា។

នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ព័ត៌មានវិទ្យា​វិញ ក្រុមហ៊ុន​មួយចំនួន​ក៏​កាត់បន្ថយ​ទៅលើ​ថវិកា​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត (Cybersecurity) ដែល​នេះ​គឺជា​ហានិភ័យ​សម្រាប់​ការវាយប្រហារ​ពី​ហេ​គ​ឃ័​រ។ ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Barracuda រកឃើញថា 41% នៃ​អាជីវកម្ម​ជាច្រើន​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បាន​កាត់បន្ថយ​ទៅលើ​ថវិកា​នៃ​ការចំណាយ​ក្នុងការ​ពង្រឹង​ទៅលើ​សុវត្ថិភាព​របស់​ពួកគេ​នៅក្នុង​សម័យកាល​កូ​វីដ ១៩ នេះ។

គួរ​បញ្ជាក់ថា ការកាត់បន្ថយ​ទៅលើ​ថវិកា​សម្រាប់​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត​នេះ​អាចជា​កត្តា​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់ និង​ជា​ឱកាស​សម្រាប់​ហេ​គ​ឃ័​រ​ផងដែរ។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ទៅលើ​ការចំណាយ៖

  1. ការកាត់បន្ថយ​ទៅលើ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អំពី​សុវត្ថិភាព​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត (Cybersecurity Training)
  2. ការមិន​ចំណាយ​ថវិកា​ដើម្បី​ទិញ​កម្មវិធី​សូ​ហ្វ​វ៊ែ​រ​ការពារ​សុវត្ថិភាព (Security Software) ដែល​រឹងមាំ
  3. ការមិន​ចំណាយ​ថវិកា​ក្នុងការ​អាប់​ដេ​តទៅ​លើ​កម្មវិធី​សូ​ហ្វ​វ៊ែ​រ​ជំនាន់​ចុងក្រោយ​បំផុត (Upgrading Software)
  4. ការចំណាយ​ថវិកា​តិចតួច​សហការ​ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ទៅលើ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត
  5. ការធ្វេសប្រហែស​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ឧបករណ៍​ផ្ទាល់ខ្លួន (BYOD Vulnerability)

សរុបមក ក្នុងនាម​ជានា​យក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​នោះ​គួរតែ​ទទួលយក​នូវ​បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និង​ការពង្រឹង​ទៅលើ​សុវត្ថិភាព​នៃ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជាប្រចាំ ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស​ពិសេស​អ្នកជំនាញ​សុវត្ថិភាព និង​ការពារ​ខ្លួន​អោយបាន​ខ្ពស់បំផុត​ពី​ការវាយប្រហារ​នៅលើ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត៕

ប្រភព៖ https://gbhackers.com/cost-cutting-on-cybersecurity/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here