កម្មវិធី Firewall ដ៏​ល្អ​បំផុត​ឆ្នាំ 2021 ដែល​អាច​ការពារ​បណ្តា​ញ​ណេ​ត​វើក (Network) របស់​អ្នក

0

Firewall គឺជា​ឧបករណ៍ Tools ដែល​អាចជួយ​ពង្រឹង​ទៅលើ​សុវត្ថិភាព​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​ដែលមាន​ភ្ជាប់​ណេ​ត​វើក (Network) ដូចជា​តាមរយៈ LAN ឬ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត។ វា​គឺជា​ធាតុ​ស្នូល​ដើម្បី​ការពារ​សុវត្ថិភាព​នៃ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ ឬ​បណ្តាញ​របស់​អ្នក។

Firewall ប្រៀប​បីដូច​ជា​ជញ្ជាំង​មួយ​ដែល​នៅ​ចន្លោះ​កុំព្យូទ័រ និង​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត។ វា​អាច​ការពារ​ការ​ជ្រៀតចូល​ពី​ពិភព​ខាងក្រៅ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ផងដែរ។ ពេលនេះ យើង​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​កម្មវិធី Firewall ដ៏​ល្អ​បំផុត​ចំនួន 10 ដែល​អ្នក​អាច​ដោ​ន​ឡូត​ប្រើប្រាស់​បាន​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។ កម្មវិធី​ទាំង 10 នេះ​គឺ៖

  • Comodo Free Firewall
  • GlassWire
  • Zone Alarm Basic Firewall
  • TinyWall
  • Malwarebytes Windows Firewall
  • OpenDNS
  • Windows Firewall
  • Netdefender
  • AVS Firewall
  • Agnitum Outpost Firewall

ប្រភព៖ https://gbhackers.com/free-firewall-software/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here