តើមេរោគកុំព្យូទ័រជំនាន់ឆ្នាំ 1995 មានលក្ខណៈដូចម្តេចទៅ?

0

បើសិនជាយើងនិយាយជាទូទៅ មេរោគកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្ននេះគឺមានគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់ គឺដើម្បីរកលុយ ដោយការប្រែក្លាយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះទៅជា bots ដែលរង់ចាំស្តាប់បញ្ជាពីហេគឃ័រ (hackers)។

ក្រលេកមើលទៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩០វិញ នៅពេលដែលមេរោគរីករាលដាលនោះគឺតាមរយៈ floppy disks ជាជាងតាមរយៈអ៊ិនធឺណិត។

សូមតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា នូវទម្រង់មេរោគដែលទើបកកើតពីដំបូងៗ ដែលអ្នកសរសេរមេរោគគ្រាន់តែជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here