សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here