កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងាររបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ភ

0

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី​ ០៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ ២០១៥ នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ភ​ ទីតាំងអគ្គស្នងការនរគបាលជាតិ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារមួយ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម បុឹល ច័ន្ទវីរៈ សមាជិក លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ភ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ដោយមានការចូលរួមពីប្រធាន និងអនុប្រធាន ការិយា ល័យទាំង៤ របស់នាយកដ្ឋាន ។

ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំ បានផ្តោតការយកចិត្តទុក ដាក់ទៅលើការបែងចែកការងារតាមការិយាល័យនីមួយៗ និងស្នើសុំឲ្យ ប្រធានការិយាល័យធ្វើការបែងចែកការងារបន្ត ជុំរុញការងារដែលកំពុងធ្វើ និងត្រូវធ្វើបន្ត ដើម្បីសំរេចឲ្យបានតាមផែនការ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានដាក់ ឲ្យអនុវត្ត ៕

010203

04