ការចុះពិនិត្យដកពិសោធន៍ការងារអនុវត្តឧបករណ៍រាវរកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

0

ក្រុងព្រះសីហនុ​៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានការពណ្តុះបណ្តាលទៅលើផ្នែកទ្រឹស្តី នៅថ្ងៃទី១៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ សិក្ខាកាមទាំងអស់ចុះពិនិត្យដកពិសោធន៍ការងារអនុវត្តឧបករណ៍រាវរកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុរបស់ប្រតិភូពី១១ក្រសួងស្ថាប័នរបស់កម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សហគមន៍អុឺរ៉ុប ប្រទេសភូមា ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសអូស្រ្តាលី ដែលសម្របសម្រួលដោយលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុចំពោះការសហការដ៏ល្អសំរាប់ទស្សនកិច្ចនេះ។ ការចុះអនុវត្តនេះទទួលបានផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទន។

19-11-1519-11-15_119-11-15_219-11-15_419-11-15_519-11-15_6