លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here