សេចក្តីជូនដំណឹង

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here