សេចក្តីជូនដំណឹង

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here