តារាងលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុង

0

ខាងក្រោមជាតារាងលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុងចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here