ក្រុមហ៊ុន​ Panasonic បានរកឃើញការបំពានសុវត្ថិភាព ដែលអាចឲ្យហេគឃ័រ អាចគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេ

0

ប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន Panasonic បានឲ្យដឹងថា ម៉ាស៊ីនមេរបស់ពួកគេរងការបំពានដោយខុសច្បាប់នៅដើមខែ​វិច្ឆិកា ពីក្រុមហេគឃ័រ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
“​សាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Panasonic បានបញ្ជាក់ថា បណ្តាញរបស់ក្រុមហ៊ុនរងការហេគចូលដោយខុសច្បាប់​ពី
ភាគីទីបីនៅថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021។ ជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុង គេ​កំណត់បាន​ថា ​ទិន្នន័យ​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីនមេ ​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរការ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​មាន​ការ​បំពាន”។

ទិន្នន័យ​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីនមេ ដែលរងការបំពានមានដូចជា៖ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម ព័ត៌មាន​អតិថិជន ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិក និងឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic។

ក្រោយពីមានការព្រួយបារម្មណ៍ ឬមានការរអាក់រអួលកើតឡើងបណ្តាលមកពីមានការបំពានលើបណ្តាញសុវត្ថិភាព ក្រុមហ៊ុនបានសម្តែងការសុំទោសដោយស្មោះចំពោះអតិថិជនរបស់ពួកគេរួចហើយ៕

ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន gbhackers ចុះផ្សាយថ្ងៃ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here