សមត្ថភាពថ្មីរបស់កម្មវិធី Microsoft Office បន្ទាប់ពីបញ្ចូល ChatGPT-4

0

ដូចដែលអ្នកដឹងខ្លះហើយថា ឥលូវនេះ ក្រុមហ៊ុន  Microsoft ដាក់ដំណើរការ Microsoft 365 Copilot ។ Microsoft 365 Copilot គឺជាសេវាកម្មថ្មីមួយ ដែលបញ្ចូល chatbot បែបនេះទៅក្នុងកម្មវិធីផលិតភាព MSFT ទាំងអស់។  កម្មវិធីផលិតភាព MSFT មានដូចជា​ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, និង Microsoft Teams។

បន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមត្ថភាពថ្មី កម្មវិធី Microsoft មានសមត្ថភាពពិសេសបន្ថែមមួយចំនួន ដូចរៀបរាប់ខាងក្រោម។កម្មវិធី Microsoft Excel៖ បើកការវិភាគ trend analysis រហ័សជាងមុន និងការមើលឃើញទិន្នន័យកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។កម្មវិធី Microsoft PowerPoint៖ សម្រួលដល់ការបង្កើតស្លាយបទបង្ហាញតាមរយៈការគាំទ្របន្ថែមដែលងាយស្រួលប្រើ។

កម្មវិធី Microsoft Outlook៖ សម្រួលការគ្រប់គ្រងប្រអប់សំបុត្រ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានការបោសសំអាតលឿនជាងមុន។កម្មវិធី Microsoft Teams៖ ផ្តល់ការគាំទ្រតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំដោយសង្ខេបចំណុចពិភាក្សា និងការផ្តល់យោបល់លើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ល្បឿ​ន និងផលិតភាពនៃការងារនៅលើកម្មវិធីទាំងនេះកាន់តែ​អស្ចារ្យ​។ គួររំលឹកផងដែរថា កម្មវិធី MS office  មានចំនួន 1,4 ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ វាប្រាកដណាស់ដែលថា Copilot អាចជួយអាជីវកម្មបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ Microsoft 365 និងកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំ និងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត៕

ប្រភព Microsoft

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here