សេចក្តីបំភ្លឺរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មជុំវិញព័ត៌មានដែលបានចុះផ្យាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួន​ ក៏ដូចជាការផុសនៅក្នុង Facebook page របស់ឯកឧត្តម​ សម​ រង្សុី​ ចោទប្រកាន់មកលើ​ Facebook page របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​

0

Samdach 01Samdach 02 Samdach 03 Samdach 04 Samdach 05