អវសាននៃ Internet Explorer គឺនៅថ្ងៃពុធនេះហើយ

0

នៅទីបំផុត ក្រុមហ៊ុន Microsoft​ នឹងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ Internet Explorer សម្រាប់កំណែកម្មវិធី Windows ពហុគុណនៅថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដោយវាមានអាយុកាល២៧ឆ្នាំ មកហើយចាប់តាំងពីមានការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៥។

ក្រោយពីឈានដល់ថ្ងៃកំណត់បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Internet Explorer desktop នឹងលែងបើកប្រើបានទៀតហើយ។ វានឹងត្រូវបានជំនួសដោយកម្មវិធីថ្មី Microsoft Edge ដែលមានមូលដ្ឋានលើ Chromium ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តទៅកាន់ Microsoft Edge នៅពេលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនូវកម្មវិធី IE11។

ការបញ្ចប់កម្ម Internet Explorer 11 desktop នេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីលើកំណែ Windows 10 និង Windows 10 IoT។ ដូច្នេះ Internet Explorer លែងបើកប្រើបាននៅលើកម្មវិធី Windows 11 ដោយកម្មវិធី Microsoft Edge ដំណើរការលើ Chromium នឹងត្រូវបានបើកជាគោល(default) នៅលើ​ web browser។

យ៉ាងណាមិញ Internet Explorer អាចនៅបើកប្រើប្រាស់បានត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនរាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធី Windows 7 ESU កម្មវិធី Windows 8.1 និងកំណែទាំងអស់នៃកម្មវិធី Windows 10 LTSC client ឧបករណ៍IoT និងម៉ាស៊ីនមេ(Server)។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ដើម្បីបើក IE mode នៅក្នុង Edge អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់​
edge://settings/defaultbrowser ដើម្បីចុចបើកលើ ‘Allow sites to be reloaded in Internet Explorer,’ ដើម្បីអាចចាប់ផ្តើមបើកប្រើ web browser បាន៕
ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន bleepingcomputer ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here