យុទ្ធនាការ Agent Tesla ថ្មីចែកចាយតាមរយៈឧបករណ៍ Quantum Builder

0

អ្នកស្រាវជ្រាវសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញយុទ្ធនាការមួយចែកចាយនូវ keylogger ដែលមានមូលដ្ឋានលើ DotNET និង RAT ដោយត្រូវបានគេស្គាល់ថា Agent Tesla។ ភ្នាក់ងារលួចព័ត៌មាន ដែលចែកចាយតាមរយៈឧបករណ៍ Quantum Builder ត្រូវបានគេដាក់លក់លើវេបសាយងងឹត។

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន​ Zscaler បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា អ្នកវាយប្រហារបានប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ Quantum Builder ដើម្បីបង្កើតបន្ទុកមានមេរោគ LNK, HTA, និង PowerShell សម្រាប់ភ្នាក់ងារ Agent Tesla។ សម្រាប់ការចម្លងមេរោគវិញ វាចាប់ផ្តើមជាមួយម៉េល ដែលប្រើបច្ចេកទេសវាយប្រហារ spear-phishing រួមទាំងហ្វាល LNK មេរោគ ដែលផ្ទុកដោយ GZIP Archive ។

យុទ្ធនាការចែកចាយមេរោគ Agent Tesla ថ្មី គឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីមេរោគគំរាមកំហែងចុងក្រោយបង្អស់ ដែលបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Quantum Builder ដើម្បីគេចផុតពីការរកឃើញ។ គួររំលឹកផងដែរថា ពីមុនមេរោគ Emotet, មេរោគ Bumblebee, មេរោគQbot, និងមេរោគ IcedID ត្រូវបានគេប្រទះឃើញទទួលយកយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីមេរោគបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឱ្យមេរោគទាំងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព៕

ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន cyware ចុះផ្សាយថ្ងៃទី​២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here