តារា Chelsea ត្រូវបានព្រមានពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Instagram

0

តារាសម្តែង Louise Thompson រូបនេះធ្វើការសុំទោស បន្ទាប់ពីទទួលការព្រមានអំពីការបង្ហោះ លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយ។  អ្នកឃ្លាំមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាវាមិនច្បាស់ អំពីរឿង Instagram ដែលនាងបង្ហោះនោះ គឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកកម្ពស់ម៉ាកសម្រស់ មួយទេ។  Louise និយាយថា នាងមិនដឹងថានាងគួរតែដាក់បញ្ចូលពាក្យ “£ad” ទៅកាន់ទំព័រ របស់នាងដើម្បីបង្ហាញថានាងត្រូវបានគេបង់ប្រាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ Vanity Planet នោះទេ។  នាងនិយាយថានាងនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថារាល់ប្រកាសទាំងអស់នាពេលអនាគតត្រូវបានដាក់ស្លាកត្រឹមត្រូវ។

រឿងនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 3 ខែឧសភា ហើយរួមបញ្ចូលវីដេអូនៃតារា ដែលបង្ហាញពីផលិតផល និងរួមបញ្ចូលចំណងជើងផ្សព្វផ្សាយ Vanity Planet ។  វាអានថា: «មានគេចាប់អារម្មណ៍លើសម្រស់ របស់ខ្ញុំ! សូមឡើង$ 100 ដោយប្រើលេខកូដរបស់ខ្ញុំ ‘louiseglow’ ”

អាជ្ញាធរស្តង់ដារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (ASA) ទទួលពាក្យបណ្តឹងថាវាមិនច្បាស់ថារឿងនេះ គឺ ជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ។ ក្រុមហ៊ុន Vanity Planet និយាយថាវាមិនមែនមានន័យថាខុសច្បាប់ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដោយសរឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋ ដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅចក្រភពអង់គ្លេស។

Louise និយាយថា នាងគិតថាអ្នកដើរតាមរបស់នាង នឹងដឹងថានាងត្រូវគេបង់ប្រាក់ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីព្រោះវាមានលេខកូដផ្សព្វផ្សាយ។  នាងសុំអភ័យទោសចំពោះការមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ ហើយនិយាយថានាងនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រកាសនៅថ្ងៃក្រោយ ត្រូវនឹងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។  ASA និយាយថា ទាំងលោក Louise Thompson និង Vanity Planet ត្រូវរួម គ្នាទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាថា ការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។  ASA និយាយថា “ខណៈពេលប្រកាសមានធាតុមួយចំនួន ដែលបង្ហាញថា អាចមានទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្មរវាង Louise Thompson និង Vanity Planet យើងបានចាត់ទុកថាមាតិកា និងបរិបទ នៃការ ប្រកាសមិនបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាវាត្រូវបានគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍ ខ្លឹមសារ វិចារណកថាឯករាជ្យពិតប្រាកដ ឬមាតិកាដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រនោះទេ៕”

ប្រភព៖

https://www.bbc.com/news/newsbeat-45493924

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here