ហេ​គ​ឃ័​រ​ស្កេ​ន និង​ប៉ុនប៉ង​បំពាន​លើ​ចំណុចខ្សោយ Citrix ADC

0

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Citrix បានចេញ​ផ្សាយ​នូវ​សំណុំ​ចំណុច​ងាយ​រងគ្រោះ​ចំនួន១១នៅក្នុង​ផលិតផល​ដែល​ពេញនិយម​បំផុត​របស់ខ្លួន​ដោយ​ក្នុងនោះ​រួមមាន Citrix ADC ផងដែរ។ ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​បាន​រកឃើញថា​ក្រុម​ហេ​គ​ឃ័​រ កំពុងតែ​ព្យាយាម​រក​វិធី​ជាច្រើន​ដើម្បី​កេងចំណេញ​លើ​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​ទាំងអស់​របស់ Citrix ADC ។

ក្នុងចំណោម​ចំណុច​ងាយ​រងគ្រោះ​ទាំង ១១ មាន​ផ្លូវ​វាយប្រហារ​ចំនួន៦ ដែល​អាច​កើតមាន ហើយ​ចំណុច​ងាយ​រងគ្រោះ៥ទៀត​មាន​ឧបសគ្គ​ចំពោះ​ការកេងប្រវ័ញ្ច។ ការកេងប្រវ័ញ្ច​នេះ​កើតឡើង​ក្នុង​ឧបករណ៍ Citrix ADC ដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​មានកា​រ​ប្រតិបត្តិ​លេខ​កូដ​ពី​ចម្ងាយ​ពី​អ្នក​វាយប្រហារ​ពី​ចម្ងាយ។

ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​នេះ​ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​ទាំង០៦៖

-CVE-2020-8191

-CVE-2020-8193

-CVE-2020-8194

-CVE-2020-8195

-CVE-2020-8196

ផលិតផល​ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់៖

-Citrix ADC, Citrix Gateway-Information disclosure

-Citrix ADC, Citrix Gateway 12.0 and 11.1 only-Denial of service

-Citrix ADC, Citrix Gateway-Local elevation of privileges

-Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix SDWAN WANOP-Reflected Cross-Site Scripting (XSS)

-Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix SDWAN WANOP-Authorization bypass

-Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix SDWAN WANOP-Code Injection

-Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix SDWAN WANOP-Information disclosure

-Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix SDWAN WANOP-Information disclosure

-Citrix ADC, Citrix Gateway-Elevation of privileges

-Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix SDWAN WANOP-Stored Cross-Site Scripting (XSS)

-Citrix Gateway Plug-in for Linux-Local elevation of privileges

IPs ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់

-23.254.164.181

-23.254.164.48

-43.245.160.163

-104.168.166.234

-104.168.194.148

-142.11.213.254

-142.11.227.204

-192.119.73.107

-192.119.73.108

-192.236.162.232

-192.236.163.117

-192.236.163.119

-192.236.192.119

-192.236.192.3

-192.236.192.5

-192.236.192.6

ប្រែ​សម្រួល៖ ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភព Gbhacker ផ្សាយ​ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here