មេរោគ Bizarre លក់ decryptor លើហាងហ្គេម Roblox Game Pass

0

មេរោគថ្មីបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចំឡែគថ្មីក្នុងការលក់ decryptor លើហាង Roblox gaming ដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណ Robux ក្នុងហ្គេមរបស់សេវាកម្ម។
ហ្គេម Roblox គឺជាហ្គេមអនឡាញ ដែលសមាជិកអ្នកលេងហ្គេមអាចបង្កើតហ្គេមបានដោយខ្លួនឯង និងរកប្រាក់ពីពួកគេដោយការលក់ Game Pass ដែលមានផ្តល់មុខទំនិញនៅ ក្នុងហ្គេម(in-game items) ការចូលប្រើពិសេស ឬមុខងារដែលល្អជាងមុន។
ដើម្បីចំណាយលើ Game Passes ទាំងនេះ សមាជិកត្រូវតែទិញពួកវាដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណ ដែលហៅថា Robux។
ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា
អត្ថបទ៖ bleepingcomputer ចុះផ្សាយថ្ងៃ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here