ក្រុមហ៊ុន Microsoft ព្រមានពីយុទ្ធនាការការវាយប្រហារ AitM Phishing ប្រឆាំងនឹងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុ

0

ការ​លួច​បន្លំ​ពហុ​ដំណាក់​កាល​ថ្មី​ Adversary-in-the-Middle (AitM) និងការវាយប្រហារបន្លំ BEC និងកំពុងវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ឱ្យដឹងថា ការវាយប្រហារនេះមានប្រភពចេញពីអ្នកលក់ដែលរងការសម្របសម្រួល និងកែប្រែទៅជាការវាយប្រហារបន្លំ AitM និង BEC ជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អ្នកវាយប្រហារបំពានលើទំនាក់ទំនងដែលអាចទុកចិត្តរវាងអ្នកលក់ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអង្គការដៃគូផ្សេងទៀត ដើម្បីចាប់ផ្តើមការក្លែងបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារ អ្នកវាយប្រហារប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បន្លំ AiTM ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមគំរាមកំហែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Storm-1167។ ការវាយប្រហារចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអ៊ីម៉េលបន្លំចេញពីអ្នកលក់ដែលគួរឱ្យជឿទុកចិត្តដែលមានផ្ទុកលេខកូដប្រាំពីរខ្ទង់ជាប្រធានបទ។ តួខ្លឹមសារអ៊ីម៉េលមានតំណភ្ជាប់ដើម្បីមើល ឬសម្រាប់ទាញយកឯកសារទូរសារ ដែលនាំទៅដល់ URL ព្យាបាទបង្ហោះនៅលើ Canva។ នៅពេលដែលជនរងគ្រោះចុចលើ URL នោះ ពួកគេត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័របន្លំដែលក្លែងការលុកចូលផេកក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលបង្ហោះនៅលើវេទិកា Tencent។ បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះផ្តល់ពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេ អ្នកវាយប្រហារចាប់ផ្តើមវគ្គផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជនរងគ្រោះ។

ឧបករណ៍បន្លំអាចឱ្យអ្នកវាយប្រហារផ្ញើអ៊ីម៉េលមិនតិចជាង 16,000 សារទៅកាន់ទំនាក់ទំនងរបស់គោលដៅដែលជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការបន្លំដំណាក់កាលទីពីរ។ លើសពីនេះ វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់២កត្តា 2FA ដែលមានមូលដ្ឋានលើសារ SMS ថ្មីត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីគោលដៅ ដើម្បីលុកចូលដោយប្រើព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលលួចលាក់ដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ណាមួយឡើយ។

ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅរយៈពេលតិចជាងមួយខែបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ព្រមានពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារបន្លំ BEC និងយុទ្ធសាស្ត្រវិវត្តដែលប្រើប្រាស់ដោយឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺរណិត។ នៅក្នុងការវាយប្រហារបែបនេះ អ្នកបោកប្រាស់ត្រូវគេរកឃើញថាកំពុងទិញអាសយដ្ឋាន IP ពីសេវាកម្ម IP ។ វាផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឱកាសមួយដើម្បីចូលប្រើគណនីរបស់ជនរងគ្រោះ និងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀត អ្នកបោកប្រាស់ដាក់ពង្រាយវេទិកា phishing-as-a-service ដូចជា BulletProftLink ដើម្បីបង្ហោះការលួចបន្លំ និងគេហទំព័របន្លំ BEC ។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរងការសម្របសម្រួល។ លើសពីនេះទៀត សហគ្រាសនានាគួរតែអនុវត្តវិធានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដ៏រឹងមាំ និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រអប់សាររបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ទង់សម្គាល់លើសារដែលផ្ញើចេញពីប្រភពដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្ត។ និយោជិតក៏គួរទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអាចស្គាល់អ៊ីម៉េលក្លែងបន្លំ និងព្យាបាទ និងដើម្បីការពារមិនឱ្យមានការវាយប្រហារពីការបន្លំ BEC៕

ប្រភពព័ត៌មាន cyware ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here