ឧបករណ៍វាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិត AI នៅលើ Dark Web

0

ឧបករណ៍ WormGPT និង FraudGPT គឺឧបករណ៍វាយប្រហារតាមអ៊ិនធឺរណិតដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដោយការលើកកម្ពស់យុទ្ធនាការ spear-phishing emails,​ cracking tools, និងសកម្មភាព carding នៅលើទីផ្សារគេហទំព័រងងឹត។

CanadianKingpin ដែលជាតួអង្គគំរាមកំហែងគឺកំពុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម FraudGPT នៅលើទីផ្សារបណ្តាញងងឹតក្រោមដីដូចជា EMPIRE, WHM, TORREZ, WORLD, ALPHABAY និង VERSUS ។ គេអះអាងថា ឧបករណ៍​នេះត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​កូដ​ព្យាបាទ ការ​អភិវឌ្ឍ​មេរោគ​ដែល​មិន​អាច​រក​ឃើញ និង​ការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ។ ជាមួយនឹងការលក់ និងការពិនិត្យដែលបញ្ជាក់ជាង 3,000 LLM ដែលប្រើក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់វានៅតែមិនបង្ហាញឱ្យដឹង។ ចំណែកឯ WormGPT គឺជាបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលប្រើសម្រាប់យុទ្ធនាការ phishing និងការវាយប្រហារ BEC attacks, automating email creation, character support, chat memory retention, និង code formatting។

WormGPT និង FraudGPT បង្កើនការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងអ៊ីម៉េលបោកប្រាស់ និងកូដព្យាបាទ។ ម៉ូដែល AI ដូចជា OpenAI ChatGPT និង Google Bard ការពារការប្រើប្រាស់ខុស ប៉ុន្តែ AI ជំនាន់ថ្មីបង្កើនភាពងាយស្រួល និងបង្ហាញបុគ្គលដែលគ្មានបទពិសោធន៍ចំពោះការលួចបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំ និងការវាយប្រហារ BEC ។សរុបមក ឧបករណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺរណិតដែលដំណើរការដោយ AI តម្រូវឱ្យអង្គការនានាធ្វើការឱ្យសកម្មដើម្បីការពារទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធ និងអតិថិជនដោយអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពដ៏រឹងមាំ និងរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងវិវត្ត៕

ប្រភពព័ត៌មាន cyware ចុះផ្សាយឡើងវិញថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here