ក្រុមហ៊ុន Google បិទការចូលប្រើអ៊ីនធឺរណិតរបស់និយោជិតដើម្បីកាត់បន្ថយការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិត

0

ក្រុមហ៊ុន Google ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីសាកល្បងដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការដោយគ្មានអ៊ីនធឺរណិតដែលជាមធ្យោបាយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិត។យោងតាមឯកសារផ្ទៃក្នុងមានខ្លឹមសារថា ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិត។ ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថា បុគ្គលិករបស់ខ្លួនតែងតែគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារបែបនេះ។

កម្មវិធីសាកល្បងអាចយោងទៅលើរឿងផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើបរិបទ។វាអាចជាការពិសោធន៍ខ្នាតតូចដើម្បីសាកល្បងគម្រោងខ្នាតធំ ដែលវាគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមគាំទ្រមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្ត កម្មវិធីនិម្មិតជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធសាស្ត្រ និងឧបករណ៍នានា និងកម្មវិធីដែលបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់សិស្សក្នុងទីក្រុងដែលមានចំណូលទាប។

សារព័ត៌មាន CNBC  រាយការណ៍ថា ដំបូង ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកច្រើនជាង 2500នាក់ ប៉ុន្តែពួកគេបើកដំណើរការកម្មវិធីឱ្យតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធីសាកល្បងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងបើកដំណើរការតែឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញខាងក្នុង និងវេបសាយរបស់ពួកគេដែលមានដូចជា Gmail និង Google Drive ជាដើម។ ការចូលប្រើអ៊ីនធឺរណិតគឺត្រូវអនុញ្ញាតតែសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការការចូលប្រើអ៊ីនធឺរណិតជាកំហិតដើម្បីធ្វើការ។

បើយោងតាមការពិពណ៌នាផ្ទៃក្នុងឱ្យដឹងថា កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណិត ដោយសារតែអ្នកប្រើ Google ជារឿយៗរងការវាយប្រហារសាយប័រ។ ការផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើអ៊ីនធឺរណិតដល់បុគ្គលិកទាំងអស់អាចបណ្តាលឱ្យអ្នកវាយប្រហារទទួលសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ និងកូដហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានឧប្បត្តិហេតុធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

ការបិទអ៊ីនធឺរណិតមានសុវត្ថិភាពពីអ្នកវាយប្រហារ ពួកគេមិនអាចដំណើរការកូដបំពានពីចម្ងាយយ៉ាងងាយស្រួល ឬចាប់យកទិន្នន័យទេ។ ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទូទាំងក្រុមហ៊ុននៃឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតផ្សេងៗ ដោយព្យាយាមបង្កើនសុវត្ថិភាពរបស់វា។ក្រុមហ៊ុន Microsoft រាយការណ៍ថា ភ្នាក់់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិនហេគចូលទៅក្នុងគណនីអ៊ីម៉ែលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចំនួន១២ ក្នុងនោះរួមមាននាយកដ្ឋានរដ្ឋ សហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបខាងលិច ដែលស្ថិតក្នុងការបំពានយ៉ាងសំខាន់ ។អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Google និយាយថា ការធានាសុវត្ថិភាពនៃផលិតផល និងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង គឺជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងរបស់យើង៕

ប្រភពព័ត៌មាន gbhackers ចុះផ្សាយឡើងវិញថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here