ការវាយប្រហារ phishing ទៅលើកម្មវិធី Microsoft Teams កំពុងចែកចាយមេរោគ DarkGate malware

0

នៅក្នុងយុទ្ធនាការ phishing ថ្មីនេះបានបំពានទៅលើសារនៃកម្មវិធី  Microsoft Teams ក្នុងការផ្ញើនូវ  malicious attachments ដែលតម្លើងនូវមេរោគ DarkGate Loader malware ។ យុទ្ធនាការនេះគឺចាប់ផ្តើមនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ 2023 នេះ​នៅពេលដែលសារ phishing នៅលើ Microsoft Teams ត្រូវបានផ្ញើដោយគណនី Office 365 accounts ដែលក្រុមហេគឃ័រគ្រប់គ្រងបានទៅកាន់ស្ថាប័នជាច្រើនទៀត។

គណនី accounts ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ Microsoft Teams ដើម្បីដោនឡូត និងបើកទៅលើ  ZIP file ដែលមានឈ្មោះហៅថា “Changes to the vacation schedule” ។ តាមរយៈការចុចនៅលើ attachment នោះនឹងធ្វើការដោនឡូតនូវ  ZIP file ចេញពី SharePoint URL ដែលមានផ្ទុកនូវ LNK file ជាទម្រង់ឯកសារ PDF ។​

Phishing message sent to targets

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Truesec បានធ្វើការវិភាគថា យុទ្ធនាការ phishing នៅលើកម្មវិធី  Microsoft Teams គឺមានផ្ទុកនូវ  malicious VBScript ដែលចែកចាយនូវមេរោគ  DarkGate Loader ។​គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះ វាក៏មានរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីយុទ្ធនាការនៃការចែកចាយមេរោក DarkGate distribution និងការប្រើប្រាស់នូវ channels ជាច្រើនដើម្បីចែកចាយនូវ  phishing និង  malvertising ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here