ការបំពានទិន្នន័យធនាគារ HSBC បង្ហាញលេខគណនី សមតុល្យគណនី និងព័ត៌មានច្រើនទៀត

0

ការបំពានទិន្នន័យនៅធនាគារ HSBC នាំឱ្យអ្នកវាយប្រហារទទួលព័ត៌មានរបស់អតិថិជនដូចជា លេខគណនី តុល្យភាព អាសយដ្ឋាន ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ ជាដើម។  ច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតម្រូវឱ្យអាជីវកម្មដាក់លិខិតជូនដំណឹងសន្តិសុខទៅការិយាល័យអគ្គមេធាវីក្នុង ករណីមានការរំលោភបំពានទិន្នន័យ ឬហេតុការណ៍សន្តិសុខអ៊ីនធើណិតផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើសេចក្តីជូនដំណឹងមួយត្រូវបញ្ជូនទៅអតិថិជននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាជាង 500 នាក់ ដូច្នេះវាអាចត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់តាមអនឡាញ។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរំលោភទិន្នន័យថ្មីដែលដាក់នៅថ្ងៃទី 2 ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 ជាមួយការិយាល័យអគ្គមេធាវីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាធនាគារ HSBC រកឃើញគណនីនៅលើអនឡាញ ដែលត្រូវអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅចន្លោះថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 និងថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ HSBC និយាយថា “HSBC ដឹងអំពីការចូល ប្រើប្រាស់គណនីអនឡាញដោយអ្នកប្រើដែលមិនមានការអនុញ្ញាតនៅចន្លោះថ្ងៃទី 4 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 និងថ្ងៃទី 14 ខែតុលាឆ្នាំ 2018″ ។ នៅពេលដែលធនាគារ HSBC រកឃើញថាគណនីអនឡាញ របស់អ្នកត្រូវប៉ះពាល់យើងផ្អាកការចូលប្រើអនឡាញដើម្បីរារាំងការចូលគណនីរបស់អ្នក ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ អ្នកអាចទទួលការហៅ ឬអ៊ីម៉ែល ពីយើងដូច្នេះយើងអាចជួយអ្នក ផ្លាស់ ប្តូរអត្តសញ្ញាណធនាគារតាមរយៈអនឡាញ និងចូលគណនីរបស់អ្នកឡើងវិញ។ សូមទូរស័ព្ទ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក> យើងសុំទោសចំពោះភាពរង្គោះរង្គើ នេះ ។

ក្រុមហ៊ុន HSBC យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ហើយព័ត៌មានសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺសំខាន់ណាស់ សម្រាប់យើង។ ”  ប្រភពដែលស៊ាំនឹងបញ្ហានេះបញ្ជាក់ថាការរំលោភបំពាននេះប៉ះពាល់ ប្រហែល 1% នៃគណនី របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណចូល ទំនងជា ត្រូវរបំពាន ទិន្នន័យផ្សេង ទៀត។ ព័ត៌មាននេះត្រូវគេប្រើជាការវាយលុកទៅលើ HSBC ។  ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារ អ្នកប្រើគួរតែផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេជាទៀងទាត់ និងប្រើ ពាក្យសម្ងាត់ ដែលមានតែមួយនៅ តាមគេហទំព័រនីមួយៗដែលគេចូលទៅ។

នៅពេលអ្នកវាយប្រហារ ចូលក្នុងគណនីធនាគារអនឡាញរបស់អ្នកប្រើពួកគេអាចចូលមើលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអាចរក ឃើញនៅលើគេហទំព័រធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំង អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ តុល្យភាព ប្រតិបត្តិការ និងលេខគណនី។  “ព័ត៌មានដែលអាចត្រូវចូលមានឈ្មោះពេញ អាស័យដ្ឋាន ប្រអប់សំបុត្រ លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខគណនី ប្រភេទគណនី សមតុល្យគណនី ប្រតិបត្តិការព័ត៌មានគណនី អ្នកទទួល និងប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលអាចរក” ។ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានទិន្នន័យ។  ក្រុមហ៊ុន HSBC ប្រាប់ Bleeping Computer ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបង្កើនសុវត្ថិភាពនៅក្នុងដំណើរការ ចុះ ហត្ថលេខា និង ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកវាយប្រហារកាន់តែពិបាកក្នុងការអនុវត្ត ការវាយ ប្រហារស្រដៀងគ្នានេះនៅថ្ងៃអនាគត។

មានការសោកស្តាយចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះហើយយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារអតិថិជនរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំង។ យើងឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុនេះតាមរយៈការពង្រឹងដំណើរការ log-on និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងហើយអនុវត្តនូវវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែមសម្រាប់ “ការចូលប្រើអនឡាញ និងទូរស័ព្ទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់គណនីធនាគារ។ យើងជូនដំណឹង ទៅអតិថិជនអំពីគណនីរបស់ពួកគេអាចទទួលការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យឃ្លាំមើលឥណទានរយៈពេលមួយឆ្នាំ និងកំណត់សេវាការពារ ចោរកម្ម។  ជនរងគ្រោះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភនេះត្រូវផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យប្រាក់ឥណទានដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ។ ព័ត៌មានស្តីពីរបៀបចូលប្រើសេវាឥតគិត ថ្លៃនេះមានភ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ៕

ប្រភព៖

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hsbc-bank-data-breach-exposed-account-numbers-balances-and-more/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here