Instagram បង្ហាញនូវពាក្យសម្ងាត់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅក្នុង Plaintextដោយចៃដន្យ

0
SÃO PAULO, SP - 15.08.2018: CONTAS DO INSTAGRAM ESTÃO SENDO HACKEADAS - A hack on Instagram causes multiple users to be hacked and lose access because of the change of email in their accounts. According to victims' reporth, the email is replaced by one with Russian domain. (Photo: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Sipa USA)

ថ្មីៗនេះ Instagram កែតម្រូវបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ដែលអាចបង្ហាញនូវ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើមួយចំនួនដោយចៃដន្យ។ ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើដែលរងផលប៉ះពាល់អំពីកំហុសសុវត្ថិភាពដែលមាន ដែលត្រូវគេហៅថា “ទាញយកទិន្នន័យរបស់អ្នក” ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើទាញយកច្បាប់ ចម្លងនៃទិន្នន័យរបស់ពួកគេដែលចែករំលែកនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមទាំងរូបថត និងយោបល់ផ្សេងៗទៀត។ ព័ត៌មានដែលពួកគេចែករំលែកនៅលើវេទិកា។

ដើម្បីការពារអ្នកប្រើ ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទទួលយកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក លក្ខណៈពិសេស តម្រូវឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ ឡើងវិញនូវពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកមុននឹងទាញយកទិន្នន័យ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងទៅតាម Instagram ពាក្យសម្ងាត់អត្ថបទធម្មតាសម្រាប់អ្នក ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលប្រើដើម្បីទាញយកទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង URL និងត្រូវរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ហ្វេសប៊ុកដោយសារតែកំហុសសុវត្ថិភាពដែលត្រូវរកឃើញដោយក្រុមការងារ Instagram។ ក្រុមហ៊ុននេះឱ្យដឹងថាទិន្នន័យដែលរក្សាទុកត្រូវលុបចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុកក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Instagram ហើយបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍នេះត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បី ដោះស្រាយបញ្ហាដែល«ប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនមួយចំនួនតូច»។

ទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបង្ហោះដោយ Instagram នៅក្នុងខែមេសា ដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ជាសិទ្ធិ ឯកជនទិន្នន័យថ្មីច្បាប់ទូទៅនៃការការពារទិន្នន័យ (GDPR) និងដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភលើ សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកប្រើទូទាំងពិភពលោកចំពេលមានរឿងអាស្រូវ Cambridge Analytica របស់ ហ្វេសប៊ុក។ អ្នកប្រើដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ របស់ពួកគេ និងលុបប្រវត្តិរុករករបស់ពួកគេឱ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ទទួលការជូនដំណឹងណាមួយពីសេវាចែករំលែករូបថតនៅឡើយទេ វាមាន ន័យថាគណនី Instagram និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកមិនត្រូវប៉ះពាល់ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែបារម្ភអំពីភាពឯកជន និងសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក អ្នកក៏អាចពិចារណាផ្លាស់ប្តូរ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដែរ។ អ្នកប្រើត្រូវគេណែនាំឱ្យបើកការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា (2FA) ហើយ តែងតែធានានូវគណនីរបស់ពួកគេដោយប្រើលេខសំងាត់រឹងមាំ និងមានតែមួយ។

ថ្មីៗនេះហ្វេសប៊ុកដោះស្រាយកំហុសធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅនឹងលក្ខណៈពិសេស “View As” របស់ខ្លួន ដែលត្រូវគេលួចដោយពួក Hacker ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដើម្បីលួចយកលេខសម្ងាត់ 30 លានអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុក។ នៅចុងខែសីហា ក្រុមហ៊ុន Instagram ដោះស្រាយកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយ ទៀតនៅក្នុង API របស់ខ្លួន ដែលពួក Hacker ដែលមិនស្គាល់ត្រូវធ្វើអាជីវកម្ម នៅក្នុងភាពអាថ៌ កំបាំង ដើម្បីទទួលលេខទូរស័ព្ទ និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលអ្នកប្រើប្រាស់ ” high-profile” ជាច្រើន ដែលមានគណនីដែលផ្ទៀងផ្ទាត់។ នៅក្នុងខែដដែលនេះ Instagram ក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថា រងការវាយប្រហារដោយយុទ្ធនាការលួចដែលរីករាលដាលយ៉ាងអាថ៌កំបាំងដែលរាំងខ្ទប់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយនាក់នៃគណនីរបស់ពួកគេជាមួយអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ឈ្មោះគណនី រូបភាព និង ពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេផ្លាស់ប្តូរ៕

SÃO PAULO, SP – 15.08.2018: CONTAS DO INSTAGRAM ESTÃO SENDO HACKEADAS – A hack on Instagram causes multiple users to be hacked and lose access because of the change of email in their accounts. According to victims’ reporth, the email is replaced by one with Russian domain. (Photo: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Sipa USA)

ប្រភព៖​ https://thehackernews.com/2018/11/instagram-password-hack.html

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here