ហេគឃ័រលួចទិន្ន័យសំខានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាង ១៤.៨ លាននាក់

0

500px ជាសហគមន៍ថតរូបលើបណ្តាញទទួលរងការរំលោភបំពានទិន្នន័យ​ដ៏ធំ ដោយសារ​ការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ១៤, លាននាក់​តាមរយៈអ៊ិន​ធើណេត។ បណ្តាញសកល 500px សម្រាប់អ្នកថតរូប​​ និងជាវេទិកាគ្រប់គ្រង​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រហែល ១៦ លាននាក់ទទួលបានប្រាក់ខែសម្រាប់ការងារ​និងជំនាញរបស់​ពួកគេ។

អ្នក​ជំនាញ​ការសន្តិសុខបង្ហាញឱ្យដឹងពីហេតុការណ៍សន្តិសុខនេះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨។ ការបំពានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបំបែកប្រព័ន្ធ 500px និងទទួលបានការចូល​ប្រើព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ក្នុងករណីនេះអ្នកឈ្លានពានចូលប្រើព័ត៌មានសំខាន់របស់​ អ្នកប្រើរួមទាំង ឈ្មោះ និងនាមត្រកូល ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉េល រួមបញ្ចូល​ទាំងពាក្យសម្ងាត់ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ទីក្រុងរដ្ឋ / ខេត្ត ប្រទេសនិងភេទ។

ក្រុមវិស្វករ 500px ចាត់វិធានការរួចហើយដើម្បីកាត់បន្ថយឧបទ្ទវហេតុនេះ​ហើយក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថា​ពុំមានភ័ស្តតាងបញ្ជាក់ថា មានការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលើកាន់គណនី​របស់អ្នក​​ប្រើ​នោះទេ​ ចំពោះព័ត៌មានដូចជាលេខកាតឥណទាន​ចាប់តាំងពីទិន្នន័យទាំងនេះ​មិនត្រូវគេរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុននោះនិយាយថា អ្នកប្រើលុកចូល មុនថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ គឺជាជនរងគ្រោះដ៏មានសក្តានុពលពីការរំលោភបំពាន ទិន្នន័យនេះ ហើយក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងទៅអ្នកប្រើទាំងអស់តាមរយៈ អ៊ីម៉េលក៏ដូចជានៅ នឹងកន្លែង និងជាមួយការជូនដំណឹងតាមទូរស័ព្ទ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាបង្ករ ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។

យោងតាមប្រភពពី 500px បញ្ជាក់ថា ជំហាន​បន្ទាប់ត្រូវគេប្រើដើម្បីយកទៅការពារអតិថិជនរបស់ពួកគេ​ពីការវាយប្រហារ​នាពេល​អនាគត។


ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន យើងបានកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ៊ិនគ្រីប MD5 ទាំងអស់ រួចហើយ ហើយការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធថ្មីកំពុងដំណើរការ។

យើងបានពិនិត្យមើលការចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបម្រើទិន្នន័យរបស់យើង និងសេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យសំខាន់ផ្សេងៗទៀត។

យើងកំពុងបន្តតាមដានប្រភពកូដរបស់យើងទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងខាងក្នុងដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ។

យើងកំពុងធ្វើជាដៃគូជាមួយអ្នកឯកទេសឈានមុខផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធើណេតដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគេហទំព័ររបស់យើងកម្មវិធីចល័តប្រព័ន្ធខាងក្នុងនិងដំណើរការសុវត្ថិភាព។

យើងកំពុងកែប្រែដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីខាងក្នុងរបស់យើង។

យើងកំពុងបន្តបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញរបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុនប្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់​ហើយទាក់ទងក្រុមហ៊ុន​សន្តិសុខ​​ឯកជនមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/500px-hacked-attackers-stolen-14-8-million-users-personal-data/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here