ហ្វេសប៊ុកទាញយកកម្មវិធី Onavo VPN App របស់ខ្លួនពី Play Store

0

ហ្វេសប៊ុកមានរឿងអាស្រូវឯកជនបន្ទាប់ពីកើតមានរឿងអាស្រូវឯកជន។  កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុន ក្រុមហ៊ុននេះគេរកឃើញថាកំពុងបង់ប្រាក់ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវហ្វេសប៊ុកនៅលើ iOS ដែលដំណើរការជា VPN ជាមួយនឹងការចូលប្រើជា root ទៅកាន់ចរាចរបណ្តាញទាំងអស់។ ក្រុមហ៊ុន Apple ទាញយកវាពី App Store យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្ដែកម្មវិធីនេះត្រូវផ្អែកលើកម្មវិធី ‘Onavo’ VPN របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះត្រូវលុបចេញពី Google Play Store។

មុនពេលដែលវាត្រូវបញ្ឈប់ចុះបញ្ជី Play Store អានថា “ជាមួយ Protect Free VPN + Data Manager អ្នកអាចបន្ថែមស្រទាប់សុវត្ថិភាពបន្ថែម និងការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យហើយជួយការពារព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកស្ថិតនៅលើវ៉ាយហ្វាយសាធារណៈ។ “ក្រុមហ៊ុន Facebook និយាយថា កម្មវិធីនេះអាចប្រមូលទិន្នន័យចរាចរចល័តរបស់អ្នកដើម្បីជួយប្រតិបត្តិការ Onavo និងកែលម្អ ផលិតផលរបស់ Facebook ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ TechCrunch តំណាងរបស់ ហ្វេសប៊ុកថ្លែងថា “ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផលល្អៗសម្រាប់មនុស្ស។ យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅជាការស្រាវជ្រាវទីផ្សារផ្អែកលើរង្វាន់ដែលមាន ន័យថាយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធី Onavo” ។ ហ្វេសប៊ុកទិញ Onavo ក្នុងឆ្នាំ 2013 ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 200 លានដុល្លារ។ កម្មវិធីនេះត្រូវដកចេញពី Apple App Store កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវានៅតែអាចរក នៅលើ Play Store ដដែល៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖https://www.androidpolice.com/2019/02/22/facebook-pulls-its-onavo-vpn-app-from-the-play-store/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here