រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ី៖ WeChat Pay របស់ចិនជួយជំរុញ ប្រព័ន្ធឌីជីថល របស់ម៉ាឡេស៊ី

0

លោក Lim Guan Eng រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា វេទិកាទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដូចជា WeChat Pay របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិន គឺក្រុមហ៊ុន Tencent នឹងជួយរៀបចំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សម្រាប់ការបង្កើតប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រឆៃណាឌៀលី ។

នៅក្នុងសុន្ទរកថា សំខាន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងបង្ហាញ ពីការតាំងពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា WeChat Pay ថា បើទោះបីជាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ី ភាគច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ក៏ដោយក៏គេរំពឹងថាវា នឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

លោកបានបន្ថែមថា ការស្ទាបស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗ នេះបានរកឃើញថា ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ី ៦៧ភាគរយបានប្រើប្រាស់ ការទូទាត់ដោយគ្មានប្រាក់។
ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែវាអាចជា បន្ទុកមួយដើម្បីដឹកជញ្ជូន ទៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន។ ឥឡូវនេះអតិថិជន កំពុងស្វែងរកវិធីសាស្រ្តកាន់ តែលឿនសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ ការចំណាយរបស់ពួកគេ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here