ហេគឃ័រ Krasnoyarsk ព្យាយាមក្នុងការហេគទៅលើគេហទំព័ររប់សរដ្ឋ

0

តុលាការ Krasnoyarsk ឃុំឃាំងអ្នកស្រុក Krasnoyarsk ដែលព្យាយាមលួចយកគេហទំពរ័នៅរដ្ឋ  Vladimir ប៉ុន្តែត្រូវចាប់ខ្លួនដោយ FSB។ យោងតាមព្រះរាជអាជ្ញានៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 អ្នកវាយ ប្រហារដំឡើងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រពិសេសរបស់គាត់សម្រាប់ឯកសារចម្លងដោយខុសច្បាប់ពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀតហើយគាត់ព្យាយាមវាយលុកស្ថានការណ៍របស់រដ្ឋបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋ Vladimir និងចូលយកទិន្នន័យមួយចំនួន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប៉ុនប៉ងដើម្បី hack ធនធានរដ្ឋត្រូវកំណត់ និងបញ្ឈប់ដោយមន្រ្តី FSB ។

គួរកត់សម្គាល់ថាជនជាប់ចោទគឺជាមន្ត្រីសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននៅធនាគារធំៗរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។  តុលាការរកឃើញថាបុរសនោះមានទោសហើយផ្តន្ទាទោសឱ្យជាប់គុក 2 ឆ្នាំ ដោយពិន័យជា ប្រាក់ចំនួន 50 ពាន់ rubles។ ក្រុមហេគឃរ័ មិនយល់ព្រមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការ ហើយព្យាយាមប្តឹងឧទ្ធរណ៍សាលក្រមប៉ុន្តែតុលាការក្នុងតំបន់ច្រានចោលការជំទាស់របស់គាត់ និងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការលើកដំបូងមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។

ប្រភព៖

http://www.ehackingnews.com/2019/03/krasnoyarsk-hacker-tried-to-hack-state.html

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here