មុខងារថ្មី​Tamper Protection របស់ក្រុមហ៊ុន​Microsoft នៅក្នុង Defender ATP អនុញ្ញាតអោយធ្វើការបិទទៅលើ​Malware នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ

0

ក្រុមហ៊ុន Microsoft ចេញផ្សាយនូវ Tamper protection ថ្មីមួយក្នុង Microsoft Defender ATP ដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពជំនាន់ថ្មីដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ និងទប់ស្កាត់មេរោគកម្រិតខ្ពស់​ដែលមិន​ធ្លាប់ឃើញមេរោគពីមុនមកក្នុងរយៈពេលតែមួយវិនាទី។ ដើម្បីពង្រឹងសុវតិ្ថភាពក្នុង ការប្រឆាំងនឹងមេរោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft, Tamper protection ផ្តល់នូវអនាគតសុវត្ថិភាព បន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងការកែប្រែមិនត្រឹមត្រូវក្នុងកម្មវិធីបង្កប់ដោយមេរោគដ៏ស្មុគ្រស្មាញ។

នៅថ្ងៃមុខ ក្រុមហ៊ុន Microsoft អនុញ្ញាតឱ្យទាំងអ្នកប្រើក្នុងផ្ទះ និងនៅតាមសហគ្រាសគ្រប់ គ្រង Tamper protection  ដោយផ្ទាល់តាមរយៈការគ្រប់គ្រង Intune របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Microsoft, លក្ខណៈពិសេសនេះសង់ឡើងលើ Windows Defender Antivirus និងបន្ថែមលើ tamper protection ដែលមានស្រាប់នៅទូទាំង Microsoft Defender Advanced Threat Protection។

អ្នកប្រើតាមផ្ទះអាចប្រើវាបាននៅថ្ងៃមុខ តាមរយៈ default នៅពេលដែល Windows  ត្រូវគេតំឡើង ហើយវានឹងបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬបើក Cloud-delivered protection។អតិថិជនសហគ្រាសអាច ដំណើរការវាបាន ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងពីកុងសូលគ្រប់គ្រង Intune។ ក្នុងករណីនេះ​អ្នក​ប្រើឧបករណ៍គ្រប់គ្រងក្នុងមូលដ្ឋាននឹងមិនអាចប្តូរការកំណត់ដោយសារតែបញ្ហាសុវត្ថិភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីមេរោគ ឬអ្នកដើរតួរគំរាមកំហែង។”ការបើកដំណើរការលក្ខណៈ​ពិសេស​នេះនឹងរារាំងអ្នកដទៃ (រាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីមិនល្អ) ពីការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈពិសេស​ការពារ​សំខាន់ៗដូចជា:

  • Real-time protection ជាលក្ខណៈពិសេសស្នូលនៃមុខងារស្កេនប្រព័ន្ធប្រប្រឆាំងមេរោគ Defender ATP ជំនាន់ក្រោយ និងកម្រត្រូវបានគេបិទ។
  • Cloud-delivered protection ប្រើមូលដ្ឋានការពារ cloud និងសេវាកម្មបង្ការទប់ស្កាត់ ដើម្បីបិទមេរោគដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី
  • IOAV អាចគ្រងការរកឃើញឯកសារដែលសង្ស័យពីអ៊ីនធឺណិត •ត្រួតពិនិត្យការប្រព្រឹត្តដែលធ្វើការជាមួយវេលាពិតដើម្បីវិភាគនិងកំណត់ថាតើដំណើរការសកម្មកំពុងប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបគួរឱ្យសង្ស័យ ឬតាមមធ្យោបាយព្យាបាទហើយក៏រារាំងពួកគេ។

ប្រភពព័ត៌មានGbhackers ៖

https://gbhackers.com/microsoft-s-new-tamper-protection/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here