ពួកហេគឃរ័ឈ្នះពានរង្វាន់ Tesla Model 3 បន្ទាប់ពីលួចចូលប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ពួកគេ

0

ក្រុមហេគឃរ័មួយក្រុមឈ្នះ 35.000 ដុល្លារ និងរថយន្តម៉ូដែល Tesla 3 បន្ទាប់ពីពួកគេបំបែកខ្លួន ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ hacking ដែលប្រារព្ធឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុន។  ក្នុងកំឡុង ពេលប្រលង hacking Pwn2Own 2019 រៀបចំដោយ Zero Day Initiative (ZDI) របស់ Trend Micro អ្នកវាយប្រហារពីរនាក់គឺ Amat Cama និង Richard Zhu មកពីក្រុម Fluoroacetate បង្ហាញនូវភាព ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគំរូ Tesla 3 ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Electrek កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឱ្យ ដឹងថាពួកហេគឃរ័វាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ម៉ូដែល Tesla 3 និងធ្វើអាជីវកម្ម “JIT bug in renderer” ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។ កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Tesla ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បី បង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងរថយន្ត Tesla និងផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដល់ពួកហេគឃរ័ដែល រកឃើញភាពជោគជ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

លោក David Lau បន្ថែមទៀតថា “យើងអភិវឌ្ឍរថយន្តរបស់ យើងជាមួយនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហើយការងាររបស់យើងជាមួយសហគមន៍ស្រាវជ្រាវសន្តិសុខគឺមានតម្លៃ ចំពោះយើង។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់របស់យើងក្នុងឆ្នាំ 2014 លើកដំបូងដើម្បីរួម បញ្ចូលយានយន្តដែលតភ្ជាប់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ យើងបន្ត បង្កើនការវិនិយោគរបស់យើងទៅជា ដៃគូជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដើម្បីធានាថាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla តែងតែទទួលអត្ថ ប្រយោជន៍ពីគំនិតភ្លឺនៅក្នុងសហគមន៍។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំរៀន និងផ្តល់រង្វាន់ដល់ការងារដ៏អស្ចារ្យនៅ ក្នុង Pwn2Own ដូច្នេះយើងអាចបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផល និងវិធីសាស្រ្តរបស់យើងក្នុងការ រចនាប្រព័ន្ធដែលមានសុវត្ថិភាព ”

ប្រភព៖

http://www.ehackingnews.com/2019/03/hackers-won-tesla-model-3-after-hacking_29.html

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here