ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថា DOZENS មានកំហុសឆ្គងផ្នែក សុវត្ថិភាពក្នុងបណ្តាញ LTE ដោយឲ្យមានការលួច ទិន្នន័យលើទិន្នន័យអ្នកប្រើ និងបញ្ជូនអត្ថបទក្លែងក្លាយ

0

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុង ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានរកឃើញភាពងាយរងគ្រោះថ្មីចំនួន ៣៦ នៅក្នុងបណ្តាញ LTE ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ អ្នកវាយប្រហារលួចទិន្នន័យ នៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការបញ្ជូនអត្ថបទ ក្លែងក្លាយពេញពិភពលោក នេះបើយោងតាមការចេញ ផ្សាយពីគេហទំព័រឌៀលីម៉ែល។

កំហុសឆ្គងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយ អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារ លួចស្ដាប់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់។
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ មកពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ កូរ៉េខាងត្បូងបានដឹកនាំ ការស្រាវជ្រាវនេះ ហើយការរកឃើញរបស់ពួកគេ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង របាយការណ៍ថ្មីចំនួន ១៦ទំព័រ។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាន រកឃើញភាពងាយរងគ្រោះ ដោយប្រើបច្ចេកទេសហៅថា fuzzing ។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការ បញ្ជូនទិន្នន័យដ៏ធំ ឬ ‘fuzz’ ទៅជាប្រធានបទធ្វើតេស្ត ជាមួយគោលបំណងនៃ ការបង្ហាញអំពីចន្លោះប្រហោងសន្តិសុខ ដោយពួកគេបានប្រើ ឧបករណ៍ដែលហៅថា ‘LTEfuzz’ ដើម្បីរកឲ្យឃើញការកេង ប្រវ័ញ្ចពិសេសនៅក្នុងបណ្តាញ LTE ។

របាយការណ៍ដដែលនេះ បានឲ្យដឹងថា LTEFuzz បានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ភាពងាយរងគ្រោះចំនួន ១៥ ចំណុចដែលបានបង្ហាញពីមុន និងភាពងាយរងគ្រោះថ្មីចំនួន ៣៦នៅក្នុងការរចនា និងការអនុវត្តន៍ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និងអ្នកលក់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here