សភាសហរដ្ឋអាមេរិកសួរក្រុមហ៊ុន​Google ចំនួន ១០ សំណួរអំពីប្រព័ន្ធ Database តាមដានទីតាំងរបស់ខ្លួន

0

សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតបើកចំហទៅនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Google លោក Sundar Pichai សុំឱ្យមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Sensorvault database របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយករណីឧក្រិដ្ឋកម្ម។

កាលពីសប្ដាហ៍មុនមានការរាយការណ៍ពីរឿងមួយដែលផ្អែកលើការរកឃើញរបស់កាសែត New Times  ដែលបង្ហាញពីរបៀបប្រើ “geofence” ដែលអាជ្ញាធរទទួលបានប្រវត្តិទីតាំងនៃឧបករណ៍ទាំងអស់ពីឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនGoogle ដែលឆ្លងកាត់កន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។

សម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹង Google មានមូលដ្ឋានទិន្នន័យក្នុងកំឡុងជិតទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានព័ត៌មានអំពីទីតាំងពិតប្រាកដពីស្មាតហ្វូនរាប់រយលាននៅទូទាំងពិភពលោកនិងចែករំលែកវាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីជួយក្នុងករណីព្រហ្មទណ្ឌ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Google មិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់បាននៅលើឧបករណ៍ទាំងអស់បន្ទាប់ពីទទួលបានដីកានោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរត្រូវបង្រួមបញ្ជីឈ្មោះជនសង្ស័យដោយប្រើទិន្នន័យប្រវត្តិទីតាំងតែក្រោយមក Google បានចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើដែលបានជ្រើសរើសមួយចំនួន (ជនសង្ស័យឬសាក្សី) ។

ឥឡូវនេះសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈកម្មាធិការថាមពលនិងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសរសេរសំបុត្របើកចំហមួយទៅឱ្យ Google បង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងអំពីរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើនិងចែករំលែកដោយក្រុមហ៊ុន។

លិខិតនោះមានសំណួរលំអិតចំនួន ១០ ដែលបានលើកឡើងដោយបានស្នើសុំឱ្យ Google ឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩។ក្រៅពីនេះសមាជិកសភារួមទាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការលោក Frank Pallone ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey និងជាសមាជិកគណបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Greg Walden ក៏បានស្នើសុំ Sundar Pichai ឱ្យធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានបទនេះដែរនៅត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា។

ប្រភព៖

https://thehackernews.com/2019/04/google-location-database.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here