មេរោគ​ថ្មី​ដែល​កំពុង​វាយ​ប្រហារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ Android

0

មេរោគ​ថ្មី​ដែល​កំពុង​វាយ​ប្រហារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ Android ឈ្មោះ​ Agent Smith បាន​ជ្រាប​ចូល​ទូរសព្ទ​ Android រាប់​លាន​គ្រឿង​តាម​រយៈ​ apps មួយ​ចំនួន​ ដែល​យើង​បាន​ download ពី Playstore។​

Google បាន​ចេញ​វិធានការ​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ​ហើយ ដោយ​លុប​កម្មវិធី​ ដែល​ប៉ះ​ពាល់​ បើ​កម្មវិធី​ទាំង​នេះ​មាន​នៅ​ក្នុង​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ អ្នក​គួរ​តែ​ប្រញាប់​លុប​វា​ចោល​ជា​បន្ទាន់​៖

១. Ludo Master – New Ludo Game 2019 For Free

២. Blockman Go: Free Realms & Mini Games

៣. Crazy Juicer – Hot Knife Hit Game & Juice Blast

៤. Sky Warriors: General Attack

៥. Bio Blast – Infinity Battle Shoot Virus

៦. Shooting Jet

៧. Photo Projector

៨. Gun Hero – Gunman Game for Free

៩. Cooking Witch

១០. Color Phone Flash – Call Screen Theme

១១. Clash of Virus

១២. Angry Virus

១៣. Rabbit Temple

១៤. Star Range

១៥. Kiss Game: Touch Her Heart

១៦. Girl Cloth Xray Scan Simulator

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here