ការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅយ៉េមែនសម្លាប់ជនសង្ស័យសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Qaeda ៥នាក់

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧

យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងនៅក្នុងភូមិ Marib ភាគខាងកើតប្រទេស យ៉េមែនវាយប្រហារលើរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបើតាមការរាយការណ៍។ គេសង្ស័យថាវាជារថយន្តរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Qaeda។ ការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យ។ គេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពដែលស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅស្រុក Raghwan បានទេ។ មិនមែនសមាជិកសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Qaeda ហើយក៏មិនមែនជាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាកូនយន្តហោះ និងវាយប្រហារក្នុងប្រទេសយ៉េមែន។ ការវាយប្រហារតាមអាកាសម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយ៉េមែនត្រូវគេធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីឧប្បត្តិហេតុនេះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here