លេខាធិការដ្ឋាន គជបភ សហការជាមួយ IAEA រៀប​ចំ​វគ្គ​អប់​រំគ្រូ​បង្គោល​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​រាវរកសារ​ធាតុវទ្យុ​សកម្មចាប់​ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៣។

0

នា​ថ្ងៃទី ១៤ ដល់​ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ក្រោម​កិច្ចសហការ​រៀបចំ​រវាង​លេខាធិការដ្ឋាន   គជប​ភ និង​ទីភ្នាក់ងារ​ថាមពល​អា​តូ​មិ​ក​អន្តរជាតិ (IAEA) បានរៀបចំ​បើក​វគ្គ​អប់រំ​គ្រូ​បង្គោល​ដល់​មន្ត្រី​លេខាធិការដ្ឋាន គជប​ភ ដើម្បី​សិក្សា​ស្វែងយល់ និង​បង្កើន​ការយល់ដឹង​ពី​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​សារធាតុ​វិទ្យុសកម្ម និង​នុយ​ក្លែ​អ៊ែរ រួមទាំង​វិធី​រាវរក​សារធាតុ​ខុសច្បាប់​ទាំងនោះ​ដោយ​ការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ពិសេស។

វគ្គ​អប់រំ​នេះ​មាន​ទាំង​ការ​ផ្តល់នូវ​មេរៀន​ក្នុង​ថ្នាក់ និង​ការអនុវត្ត​លំ​ហាត់​ជាក់ស្តែង​ដល់​សិក្ខាកាម​ផង ដែរ សំដៅ​បំពេញបាន​ថែមទៀត​នូវ​ចំណេះដឹង និង​ចំណេះធ្វើ​ដល់​មន្ត្រី​របស់​លេខាធិការដ្ឋាន គជប​ភ ក្នុង​ការងារ​សម្របសម្រួល និង​ការចូលរួម​ក្នុងការ​រក្សា និង​ផ្តល់នូវ​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​សង្គម។

nctc