កម្មវិធី Zoom បញ្ចេញ​នូវ​មុខងារ end-to-end Encryption (E2EE) សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់

0

Zoom បាន​បញ្ចេញ​នូវ end-to-end encryption (E2EE) សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ឥតគិតថ្លៃ និង​បង់ប្រាក់​ដែល​ចាប់ផ្តើម​ពី​សប្តាហ៍​ក្រោយនេះ។ នៅក្នុង​ការប្រជុំ end-to-end encryption នេះ អ្នកចូលរួម​គឺមាន​ចំនួន​បាន​ដល់​ទៅ ២០០ នាក់។

Zoomបានប្រកាស​ពី​ផែនការ​សម្រាប់​ការប្រជុំ​end-to-end-encrypted ពី​ដើមខែ​ឧសភា​នេះ វា​អនុញ្ញាតឱ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាំងអស់​បង្កើត​អត្តសញ្ញាណ​គ្រីប​តូ​សាធារណៈ​ដើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ទុកចិត្ត​គ្នា​រវាង​អ្នកចូលរួម​ប្រជុំ​ជាច្រើន​នេះ។

ចាប់ផ្តើម​ពី​សប្តាហ៍​ក្រោយ Zoom E2EE នឹង​អាច​មើល​ជា​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ក្នុង​រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ​ដំបូង​ដើម្បី​ទទួលបាន​ការឆ្លើយតប​ពី​អ្នកប្រើប្រាស់។ Zoom end-to-end encrypted meetingsនឹងមិន​គាំទ្រ​ដល់​phone bridges, cloud recording ឬ conference room systems ដែល​មិនមែនជា​របស់ Zoom នោះទេ។ ជាមួយនឹង E2EE GCM(Galois/Counter Mode) encryption របស់ Zoom ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ព្រោះ​វា​សមស្រប​សម្រាប់​សន្និសីទ​ជា​វីដេអូ​នេះ។

សំរាប់​ពេលនេះ​ជាមួយនឹង​កំណែ​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​បើក​ដំណើរការ Zoom E2EE នៅក្នុង​ការប្រជុំ​របស់​អ្នក​ក៏មាន​ការបិទ​លក្ខណៈពិសេស​មួយចំនួន​រួមមាន​joining before host, cloud recording, streaming, live transcription, Breakout Rooms, polling, 1:1 private chat និង meeting reactions ផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here