អ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម VOIP បង្ហាញ​កំណត់ត្រា​អតិថិជន​ចំនួន ៣៥០ លាន​នាក់

0

ទិន្នន័យ​របស់​អតិថិជន​ជាង ៣៥០ លាន​នាក់​ត្រូវបាន​លាតត្រដាង​ចេញពី Elasticsearch ដែល​មិនមាន​សុវត្ថិភាព​និង​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Broadvoice ។ ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​សន្តិសុខ​លោក Bob Diachenko នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា​នេ​ហ។ លោក​បាន​សង្កេតឃើញថា Elasticsearch ដែល​មិនបាន​ការពារ​មាន​ផ្ទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដែល​ត្រូវបាន​រកឃើញថា​មិនមាន​ការការពារ​នោះទេ។

ចំនួន​អតិថិជន​ដែលមាន ៣៥០ លាន​កំណត់ត្រា​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ដែល​រួមមាន​ឈ្មោះ​អ្នក​ខ​ល លេខ​ទូរស័ព្ទ ទីតាំង។ មួយ​ក្នុងចំនោម​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រកឃើញថា​ផ្ទុក​សារ​ជា​សំឡេង​រាប់រយ​រាប់ពាន់ និង​ព័ត៌មាន​រសើប​ផ្សេងទៀត​ដូចជា​វេជ្ជបញ្ជា​វេជ្ជសាស្ត្រ និង​ប្រាក់កម្ចី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផងដែរ។ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយ​ដាយ Diachenko នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា​ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ​ព័ត៌មាន​ដដែល​នេះ​ត្រូវបាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់ Broadvoice ហើយ​វា​ត្រូវបាន​ធានា​សុវត្ថិភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា​នេះ។

នៅពេលដែល​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ វា​មាន​ជំរើស​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​សម្រាប់​ភាគី​ដែល​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត ប្រសិនបើ​អ្នក​វាយប្រហារ​ចូល​មើល​ទិន្នន័យ​ដែល​ពួកគេ​ប្រើប្រាស់​នោះ ពួកគេ​អាចធ្វើ​ការវាយប្រហារ​គោល​ដៅ​បាន។ Broadvoice បាន​និយាយថា“ យើង​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ទិន្នន័យ​ភាព​ឯកជន និង​សុវត្ថិភាព។ យើង​បានដឹងថា​នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​សន្ដិសុខ​ម្នាក់​អាច​ចូល​មើល​សំណុំ​ទិន្នន័យ​b-hive។ ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​នៅក្នុង​សេវាកម្ម​ផ្ទុក​ដោយ​គ្មាន​សុវត្ថិភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា និង​ត្រូវបាន​ធានា​នៅ​ថ្ងៃទី ២ ខែតុលា​នេះ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here