ចក្រភពអង់គ្លេសរឹបអូស យករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ បានជិត $27 លានដុល្លារ

0

ទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិ (NCA) របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរឹបអូសយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានតម្លៃរាប់លានផោនកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបលើការលាងលុយកខ្វក់។

NCA ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថាចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 គេបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួន $26.9 លានដុល្លារ នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។

ការតាមដាន និងការរឹបអូសប្រាក់ឌីជីថលខុសច្បាប់ គឺជាចំណុចកណ្តាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលមួយរបស់ NCA ក្នុងឆ្នាំ 2021-2022 ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ សេដ្ឋកិច្ច និងស្ថាប័នរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស។ គេបាននិយាយថា បញ្ហាចម្បងក្នុងរឿងនេះ គឺការក្លែងបន្លំ ការកេងប្រវ័ញ្ចហិរញ្ញវត្ថុ ការលាងលុយកខ្វក់ និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ត្រូវតែធានាថាពួកគេមានភាពច្បាស់លាស់និងតឹងរ៉ឹងបំផុត ដើម្បីធានាថាពួកគេមិនចូលរួមជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយអចេតនា រួមទាំងការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរ។ មិន​​ដូច្នេះ​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​និង​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ»។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាក ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាមិនល្អ កង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ ដែលនាំឱ្យមានការលាងលុយកខ្វក់ និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រភព៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែ០៧​ ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here