ក្រុមហេគឃ័របំពានលើកំហុស Zero-day ដើម្បីសម្របសម្រួលគណនីចំនួន ៥,៤លានគណនី

0

អ្នកប្រើប្រាស់គណនី Twitter ច្រើនជាង ៥,៤លានគណនីគឺជាតួអង្គគំរាមកំហែងបង្កើតប្រូហ្វាលគឺដើម្បីបង្កើតបញ្ចីគណនី។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់លេខ ID បន្ទាប់​មក​អ្នក​គំរាម​កំហែង​បាន​លុប​ចោល​ព័ត៌មាន​សាធារណៈ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​គណនី​នេះ​ដើម្បី​បង្កើត​គំរូ​គំរាមកំហែង។

តាមរយៈកម្មវិធី HackerOne bug របស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ក្រុមហ៊ុនបានទទួលរបាយការណ៍កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០២២ថា ភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Twitter ត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច។ វាត្រូវបានស៊ើបអង្កេត និងកែតម្រូវភ្លាមៗដោយក្រុមហ៊ុន Twitter បន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹងពីបញ្ហានេះ។ មិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយដែលអាចបង្ហាញថា នរណាម្នាក់កេងប្រវ័ញ្ចលើភាពងាយរងគ្រោះនៅពេលនោះ ហើយជាលទ្ធផលពួកគេមិនអាចរកឃើញ។

ក្រុមហ៊ុន Twitter បានបញ្ជាក់ថា អ្នកគំរាមកំហែងបានទាញយកប្រយោជន៍ពីបញ្ហានេះ បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលគំរូនៃទិន្នន័យដែលមានសម្រាប់លក់រួច។ គណនីទាំងអស់ដែលម្ចាស់អាចបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ពីបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុន Twitter ។ លើសពីនេះ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានទិញរួចហើយដោយអ្នកគំរាមកំហែងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចូលគណនី Twitter របស់អ្នកពីការលួច អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះយុទ្ធនាការ spear-phishing គោលដៅ ដែលបានប្រើព័ត៌មាននេះ។

ក្រុមហ៊ុន Twitter បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម Twitter ទាំងអស់ថា ដើម្បីរក្សាភាពឯកជននៃគណនីរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitterថា
១-សូមកុំបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលគេស្គាល់ជាសាធារណៈ
២-អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលដែលអ្នកផ្តល់សម្រាប់គណនី Twitter របស់អ្នកមិនគួរត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈទេ
៣-ប្រើកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយត្រូវប្រាកដថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តាត្រូវបានបើកសម្រាប់គណនីរបស់អ្នក
៤-ត្រូវប្រាកដថាគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានការពារពីការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយប្រើសោសុវត្ថិភាពផ្នែករឹង៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here