ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិចត្រូវបានគេហេកគណនីអ៊ីមែលនឹងបានចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

0

បន្ទាប់ពីហេកឃ័របានលួចចូលគណនីអ៊ីមែលបុគ្គលិក និងបានចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ American Airlines បានជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនថា ពួកគេបានរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានទិន្នន័យនាពេលថ្មីៗនេះ។

លិខិតជូនដំណឹងក៏ត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មិនមានតម្រុយណាមួយទាក់ទងនឹងការប៉ះពាល់ និងការកេងប្រវ័ញ្ចលើទិន្នន័យនោះទេ។​

នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ American Airlines បានរកឃើញថាពួកគេត្រូវបានគេហេក បន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពាន់លើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ពួកគេក៏បានធ្វើការភ្លាមៗលើគណនីអ៊ីម៉ែលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយបានធានាសុវត្ថិភាពលើអ៊ីម៉ែលទាំងនោះវិញ។

ក្រុមហ៊ុនក៏បានស្វែងរកជំនួយពីក្រុមហ៊ុនកោសល្យវិច្ច័យសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបំពានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនេះផងដែរ។

ការវាយប្រហារនេះអាចនឹងលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិត និងអតិថិជនដូចជា៖

  • ឈ្មោះ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
  • អាសយដ្ឋានសំបុត្រ
  • លេខទូរសព្ទ
  • អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
  • លេខប័ណ្ណបើកបរ
  • លេខលិខិតឆ្លងដែន
  • ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ American Airlines បានផ្តល់ប្រាប់ថាពួកគេគួរតែតាមដានរបាយការណ៍ឥណទានឥតគិតថ្លៃរបស់ពួកគេ ហើយពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គណនីរបស់ពួកគេឱ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន។

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថា ពួកគេកំពុងការពារផ្នែកបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ ដើម្បីជៀសវាងការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនាពេលអនាគត។

ប្រភព ថ្ងៃទី២១ ខែ០៩ ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here