មេរោគ Spyder Loader ត្រូវបានដាក់ពង្រាយប្រឆាំងនឹងអង្គការរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុង

0

មេរោគ Spyder Loader ត្រូវ​បាន​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ផ្តោត​លើ​អង្គការ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ទីក្រុង​ហុងកុង ដែល​ទំនង​ជា​ផ្នែក​នៃ​យុទ្ធនាការ​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Operation CuckooBees។

ការណែនាំថ្មីដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខនៅ Symantec នៅដើមថ្ងៃនេះ យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានពិភាក្សាជាសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្លក់ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ដោយ SonicWall បន្ទាប់មកត្រូវបានវិភាគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ដោយ Cybereason ដែលបាននិយាយថាអ្នកគំរាមកំហែងមានសកម្មភាពយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពីឆ្នាំ 2019 ។

ក្រុមហ៊ុន Symantec បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះ គឺជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុង ដោយក្រុមអ្នកវាយប្រហារនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅលើបណ្តាញមួយចំនួនអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំ។ “យើងបានឃើញមេរោគ Spyder Loader (Trojan.Spyload) ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅលើបណ្តាញរបស់ជនរងគ្រោះ ដោយបង្ហាញថាសកម្មភាពនេះទំនងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលកំពុងដំណើរការនោះ”។ លើសពីនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថា ពួកគេបានឃើញគំរូមេរោគផ្សេងទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនៅលើបណ្តាញជនរងគ្រោះដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការ CuckooBees ។ រួមបញ្ចូលទាំងការកែប្រែ SQLite dynamic-link library (DLL) បង្កើតមេរោគ Mimikatz និង Trojanized ZLib DLL នឹងបានចែកចាយចេញជាច្រើន។

Symantec បានសរសេរថាដោយផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនដែលឃើញរួមជាមួយមេរោគ Spyder Loader គោលដៅចុងក្រោយនៃសកម្មភាពនេះគឺការប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់។​ Symantec បានព្រមានថា “ក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ៏មានតម្លៃគួរតែធានាថាពួកគេបានចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីការពារបណ្តាញរបស់ពួកគេ ពីសកម្មភាពបែបនេះ” ។

ការណែនាំនោះបានភ្ជាប់មកជាមួយព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការគំរាមកំហែងបញ្ជីរនៃការសម្របសម្រួល (IOCs) ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ CuckooBees​ និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ Symantec Protection Bulletin។

ប្រភព ថ្ងៃទី១៩ ខែ១០ ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here