មេរោគ Zerobot បំពានលើចំណុចងាយរងគ្រោះរបស់ឧបករណ៍ IoT

0

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​ មេរោគ Zerobot វាយប្រហារកំណត់គោលដៅលើឧបករណ៍ IoT ដើម្បីទទួលបានការប្រើប្រាស់ និងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់។​

នៅរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ មេរោគ Zerobot ត្រូវបានពង្រឹងសមត្ថភាពជាមួយនឹងម៉ូឌុលឯកសារចម្លង បន្លំបន្ទាត់អក្សរ និងម៉ូឌុលបំពាន ដែលបង្កផលលំបាកដល់មុខងារចាប់មេរោគ ខណៈពេលដែលការឆ្លងមេរោគទៅលើឧបករណ៍ IoT មានចំនួនកាន់តែច្រើន។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ការគំរាមកំហែងគឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារបញ្ជាពីចម្ងាយ ដែលចូលប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាដំណើរការលើប្រព័ន្ធងាយរងគ្រោះ ហើយម៉ូឌុល AntiKill ការពារជនរងគ្រោះមិនឱ្យរំខានដល់មេរោគ Zerobot។

យ៉ាងណាមិញ អ្នកជំនាញបានណែនាំថា អ្នកគួរតែជួសជុលប្រព័ន្ធទាំងអស់ ដែលត្រូវការការជួសជុល និងអនុវត្តការជួសជុលភ្លាមៗនៅពេលមានកម្មវិធីជួសជុលបានផ្តល់ឱ្យ៕

ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន cyware ចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here