ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft រកឃើញនូវ macOS bug ដែលអនុញ្ញាតអោយមេរោគ malware អាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពបាន

0

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple ទើបតែជួសជុលនូវចន្លោះប្រហោងមួយដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកវាយប្រហារអាចចែកចាយមេរោគ malware ទៅលើឧបករណ៍ macOS ថបនា។ ក្រុមការងារសុវត្ថិភាពលោក Jonathan Bar Or របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft រកឃើញនូវចន្លោះប្រហោងនេះហើយវាមានលេខកូដតាមដាន CVE-2022-42821 ។

ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែដោះស្រាយទៅលើ bug នៅលើ macOS 13 (Ventura), macOS 12.6.2 (Monterey) និង macOS 1.7.2 (Big Sur) កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះគឺនៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូនេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Gatekeeper គឺជាមុខងារសុវត្ថិភាពនៅលើ macOS ដែលអាចធ្វើការឆែកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើ Apps ដែលដោនឡូតទាំងអស់ចេញពីអ៊ីនធឺណិត។​

ក្រុមហ៊ុន Microsoft និយាយថា សម្រាប់ Lockdown Mode របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលប្រកាសបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ macOS Ventura ដើម្បីជាមុខងារសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការវាយប្រហារសាយប័រ។ ដូចនេះ សូមធ្វើការអាប់ដេតទៅលើប្រព័ន្ធ macOS របស់អ្នកជាបន្ទាន់ទៅកាន់ជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here