កំហុសសុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមហ៊ុន GitLab អាចឱ្យអ្នកវាយប្រហារប្រតិបត្តិកូដបំពាន

0

ក្រុមហ៊ុន GitLab ចេញផ្សាយនូវការជួសជុលកំហុសសុវត្ថិភាពចំនួនពីរនៅក្នុងកម្មវិធី Git ដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ហើយអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារប្រតិបត្តិកូដបំពានពីចម្ងាយ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួនគត់ដែលលើស។

កំហុសទាំងនោះត្រូវគេស្គាល់ថា  CVE-2022-41903 និង CVE-2022-23521 ដែលត្រូវគេជួសជុលនៅក្នុងការចេញផ្សាយកាលពីថ្មីៗនេះ ដោយរាប់បញ្ជូលទាំងកំណែកម្មវិធី Git ថ្មីទាំងអស់ដែលចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីកំណែ v2.30.7 ។

ក្រុមហ៊ុន GitLab ណែនាំថា៖យើងសូមណែនាំថា រាល់ការដំឡើងកំណែដែលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាទាំងនោះ នឹងត្រូវដំឡើងកំណែទៅកាន់កំណែចុងក្រោយបំផុតឱ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅ។

លើសពីនេះ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើកម្មវិធី Git ថ្មីបំផុត (v2.39.1) គឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដែលព្យាយាមប្រើប្រាស់ភាពងាយរងគ្រោះទាំងនោះ៕

ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here