ក្រុមចែកចាយមេរោគ ransomwareក្លែងក្លាយមានគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក

0

ក្រុមជំរិតទារប្រាក់ក្លែងក្លាយជាច្រើនកំពុងតែធ្វើការបោកប្រាស់ទៅលើការទម្លាយទិន្នន័យ និងឧប្បត្តិវហេតុជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរោគ ransomware ហើយក្រុមនេះមានគោលដៅក្នុងការគំរាមទៅលើក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការទម្លាយ ឬការលក់ទិន្នន័យដែលលួចបាននោះរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបាននូវប្រាក់លោះ។

Midnight Group claiming cyberattack and stealing company data

ពេលខ្លះ ក្រុមហេគឃ័រទាំងនោះក៏បានបោកប្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារ denial-of-service (DDoS) ផងដែរ។ ក្រុមអ្នកវាយប្រហារដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពមួយដែលមានឈ្មោះហៅថា Midnight បានចាប់ផ្តើមកំណត់គោលដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនានេះ។

MIdnight Group posing as Silent Ransom and Surtr ransomware

ពួកគេបានក្លែងបន្លំថាបានវាយប្រហារមេរោគ ransomware និងការលួចទិន្នន័យតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ហើយគំរាមថាពួកគេពិតជាលួចបាននូវទិន្នន័យជាច្រើនរាប់រយ GB នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ។ BleepingComputer រកឃើញនូវអ៊ីម៉ែលមួយចេញពី Midnight Group, ដែលបង្ហាញថា ពួកគេលួចបាននូវទិន្នន័យជាង 600GB ចេញពី servers ជាច្រើន។ ដូចនេះ សូមអ្នកគ្រប់គ្រង system មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើអ៊ីម៉ែលដែលពេលខ្លះអាចជាការគំរាមកំហែងក្លែងក្លាយ៕

ប្រភព៖ bleepingcomputer ចុះផ្សាយថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here