មេរោគ Medusa ransomware វាយប្រហារទៅលើសាកលវិទ្យាល័យ Open University នៃប្រទេស​ Cyprus

0

ក្រុមចែកចាយមេរោគ  Medusa ransomware អះអាងអំពីការវាយប្រហារសាយប័រមួយទៅលើសាកលវិទ្យាល័យ Open University of Cyprus (OUC) ដែលបណ្តាលអោយមានការរំខានទៅដល់ប្រតិបត្តិការជាច្រើនរបស់ស្ថាប័ននេះ។ OUC គឺជាសាកលវិទ្យាល័យអនឡាញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Nicosia, Cyprus ដែលផ្តល់នូវការសិក្សាពីចម្ងាយ។​

ស្ថាប័ននេះមានការផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាង 30 កម្រិតទៅកាន់សិស្សជាង  4,200 នាក់ និងសិស្សផ្នែកស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៀតទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត។ កាលពីសប្តាហ៍មុននេះ សាកលវិទ្យាល័យនេះក៏បានចេញផ្សាយនូវការប្រកាសអំពីការវាយប្រហារសាយប័រនេះដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 27 ខែមីនានេះ ហើយការវាយប្រហារនេះក៏បណ្តាលអោយ system និងសេវាកម្មសំខាន់ៗចាច្រើនក៏បាន offline បានផងដែរ។​

OUC listed on Medusa's extortion site

នៅក្នុងការប្រកាសរបស់ OUC នេះអោយដឹងថា “ជាការប្រុងប្រយ័ត្ននោះ ប្រព័ន្ធ systems នេះគឺ offline ទៅលើប្រព័ន្ធ  eLearning Platform, Employment Portal, Portal for applications របស់សាកលវិទ្យាល័យនេះ។” នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមចែកចាយមេរោគ Medusa ransomware ក៏បង្ហោះនៅលើ OUC អំពីការបែកធ្លាយទិន្នន័យ ហើយវាក៏មានតម្រូវអោយមានការបង់ប្រាក់លោះនៅក្នុងពេល 14 ថ្ងៃផងដែរ។ ក្រុមហេគឃ័រនេះទាមទារប្រាក់ចំនួន  $100,000 ។ ប្រសិនបើស្ថាប័ននេះបង់ប្រាក់ចំនួន  $10,000 នោះ ក្រុមហេគឃ័រនឹងពន្យារពេលក្នុងការទម្លាយទិន្នន័យបានមួយថ្ងៃផងដែរ៕

ប្រភព៖ bleepingcomputer ចុះផ្សាយថ្ងៃទី 6 ខែមេសា​ឆ្នាំ 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here