លោក Elon Musk និយាយថា លោកចង់ចាប់ផ្តើម ‘TruthGPT’ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ OpenAI និង Google

0

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter និយាយថា DMs ដែលអ៊ិនគ្រីបនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការឆាប់ៗក្នុងអំឡុងពេលខែក្រោយនេះ។ផែនការរបស់លោក Elon Musk សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន AI ផ្ទាល់របស់គាត់កំពុងចាប់ផ្តើមផ្តោត។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter និយាយថា គាត់ចង់ “បង្កើតជម្រើសទីបី” សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OpenAI និងក្រុមហ៊ុន Google។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Fox News លោក Musk និយាយថា គាត់កំពុងគិតអំពីការហៅក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុននេះថា ក្រុមហ៊ុន “TruthGPT” ហើយគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីបង្កើត AI ស្វែងរកការពិតអតិបរមាដែលព្យាយាមយល់ពីធម្មជាតិនៃសាកលលោក និងសង្ឃឹមថាបង្កើតផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងការបង្កើតគ្រោះថ្នាក់។

លោក Musk ទទួលស្គាល់ថា គាត់នឹងចាប់ផ្តើមចេញពីគុណវិបត្តិយ៉ាងសំខាន់ចំពោះគូប្រជែងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្តើមក្រោយគេបែបនេះ។ ​ គេ​មិន​ទាន់ច្បាស់​ថា​តើ​ផែនការ​របស់​គាត់​ពិត​ជា​ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ​ឆ្ងាយ​ប៉ុណ្ណា​ទេ។ ប៉ុន្តែការរំពឹងទុកអំពីមហិច្ឆតាបច្ចេកវិទ្យា AI របស់លោក Musk  និងកំពុងកើនឡើង ខណៈដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់ដាក់ឯកសារសម្រាប់អាជីវកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា X.AI Corp។ លោកថែមទាំងរាយការណ៍ថាទិញ GPUs រាប់ពាន់គ្រាប់ និងជួលអ្នកស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុន DeepMind សម្រាប់គម្រោង Twitter AI ដែលមិនស្គាល់។ គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាឬអត់។ គេថែមទាំងដឹងថា លោក Musk ផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់។

លោក Musk និយាយថា ការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គឺកើតចេញពីការព្រួយបារម្ភអំពីទិសដៅរបស់ AI និងការគំរាមកំហែងដែលវាអាចបង្កដល់មនុស្សជាតិ។ គួរកត់សម្គាល់ថា គាត់គឺជាអ្នកគាំទ្រដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI ដែលគាត់ជួយក្នុងការចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ2015។ ប៉ុន្តែ លោក Musk ចាកចេញពីក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយលោក Sam Altman អំពីអ្នកណានឹងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះ។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ គាត់រិះគន់ក្រុមហ៊ុន OpenAI សម្រាប់ការបង្វិលអាជីវកម្មដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ និងធ្វើការជាមួយ Microsoft៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here