ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺរណិតចែករំលែកគន្លឹះ API GPT-4 ដោយឥតគិតថ្លៃ

0

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ script kiddie ត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះការចែករំលែកសោ OpenAI API ដែលបានលួចពីអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅលើវេទិកា Discord សម្រាប់ r/ChatGPT subreddit។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបញ្ចូលគំរូភាសារបស់ OpenAI GPT-4 យ៉ាងរលូនទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគេដោយប្រើសោ API ។

ជារឿយៗ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានទុកសោរបស់ពួកគេដោយអចេតនាដោយបង្កប់នៅក្នុងកូដរបស់ពួកគេ បង្កើតឱកាសសម្រាប់ការលួចគណនីដែលអាចទាញយកបានដោយការខិតខំតិចតួចបំផុត។ អ្នកប្រើប្រាស់បុគ្គល ជាច្រើន អាចកំណត់ GPT-4 ឱ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងអំឡុងពេលដែលគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននៅក្រោមគណនី OpenAI ដែលរងការសម្របសម្រួល។ សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកប្រើប្រាស់បុគ្គលទាំងនោះមានសោ API ដែលត្រូវបានគេលួចយក។

ការចែករំលែក GPT-4 API Keys ដោយឥតគិតថ្លៃ

វេទិកាសហការកម្មវិធីបានផុសថា ចាប់តាំងពីខែមីនា ឬខែមុននេះ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកា Discodtehe បាននឹងកំពុងទាញយកសោ API យ៉ាងប៉ិនប្រសប់ពីប្រភពកូដដែលបានចែករំលែកនៅលើវេទិកា Replit។អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកា Discodtehe ទទួលបានការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់គណនី OpenAI តម្លៃខ្ពស់ ដែលមានតម្លៃកំណត់ $150,000 ។

បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Motherboard  បានឱ្យដឹងថា សម្រាប់ករណី r/ChimeraGPT អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកានោះបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនូវការចូលប្រើដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងពេញលេញទៅកាន់ GPT-4 និង GPT-3.5-turbo ដែលជាសហគមន៍ មានសមាជិកមិនតិចជាង 700នាក់ដែលត្រូវបានប្រមូលថ្លៃប្រើប្រាស់ភ្លាមៗនៅលើគណនីដែលរងការសម្របសម្រួល។

តាមរបៀបដែលក្រុមហេគឃ័របានបញ្ជាក់ពីការសម្របសម្រួលសោ អ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI ដោយបង់ប្រាក់គួរវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការប្រើប្រាស់សោ OpenAI API មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលយ៉ាងហោចណាស់មួយករណីត្រូវបានលួចក្នុងរយៈពេលពីរឬបីថ្ងៃកន្លងមកដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកា Discodtehe

រូបថតអេក្រង់ជាច្រើនត្រូវបានចែករំលែក ដែលមានការពណ៌នាអំពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់គណនីជាបន្តបន្ទាប់។ រូបថតអេក្រង់ថ្មីៗចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថា តម្លៃប្រើប្រាស់ប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នកើនទៅដល់ $1,039.37 នៅក្នុងចំណោមថ្លៃប្រើប្រាស់សរុប $150,000។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកា Discodtehe បាននឹងកំពុងទាញយកសោ API ដែលងាយរងគ្រោះសម្រាប់ការបន្ថែមពេលវេលាប្រើប្រាស់។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកា Discodtehe មិនបានឈប់នៅត្រឹម scraping tokens  នោះទេ ដោយបានបន្តទៅមុខមួយជំហានទៀត។ក្រុមហ៊ុន Discord និង Reddit មិនអាចតាមដានអត្ថិភាពរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេទិកា Discodtehe បាននោះទេ។ ប៉ុន្តែ អ្នកវិភាគសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺរណិតបានសង្កត់ធ្ងន់លើហានិភ័យដែលកំពុងកើតមាន។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ហានិភ័យដែលកំពុងកើតមានទាំងនេះបង្កឡើងដោយសោ API ជាច្រើនដែលរងការលាតត្រដាង៕

ប្រភព gbhackers ចុះផ្សាយឡើងវិញថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here