ការវាយប្រហារមេរោគថ្មីដែលក្លែងបន្លំជា Google Bard Ads នៅលើ Facebook

0

អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញយុទ្ធនាការ Google Bard Ads ដែលក្លែងបន្លំធ្វើជាកំណែ AI ដូចជា ChatGPT និង Google Bard នៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook។  យុទ្ធនាការនេះក្លែងខ្លួនធ្វើជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់។

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន Nexusguard រកឃើញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ Facebook ដែលបង្ហាញខ្លួនជាមួយរូបភាព Google Bard ដែលជាទំព័រ Facebook របស់ Google AI ក្លែងក្លាយ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះនាំអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់វេបសាយក្លែងក្លាយ ដែលពួកគេទាញយកឯកសារដែលមានមេរោគព្យាបាទ។ មេរោគនោះអាចលួចយកពាក្យសម្ងាត់តាមអ៊ីនធឺណិត កាបូបលុយគ្រីបតូ និងព័ត៌មានកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត។

ឧបករណ៍ AntiVirus ចាប់មេរោគពីអ្នកលក់ឧបករណ៍សន្តិសុខចំនួន 27នាក់ក្នុងចំណោម 60នាក់។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Nexusguard ធ្វើការវិភាគនៅក្នុងបរិយាកាសនិម្មិត ដោយការធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការការពារការមិនឱ្យមានសេវាវាយប្រហារ (DDoS) សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា និងសហគ្រាស។ មេរោគនេះមានគោលបំណងដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមព្យាបាទនៅលើ Google Chrome ដោយការក្លែងបន្លំធ្វើជាផ្នែកបន្ថែម Google Translate ស្របច្បាប់ ដើម្បីលួចព័ត៌មានកាតឥណទាន។

សរុបមក ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត កេងប្រវ័ញ្ចលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម តម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងសកម្មក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងអត្តសញ្ញាណលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកស្រាវជ្រាវ Nexusguard ធ្វើការវិភាគនៅក្នុងបរិយាកាសនិម្មិត ដោយបង្ហាញពីមេរោគដែលដាក់នៅលើម៉ាស៊ីនដែលមានមេរោគ ការបញ្ចប់ដំណើរការ និងដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមព្យាបាទនៅលើ Google Chrome។  Malicious extensions អាចមើលឃើញនៅលើទំព័រផ្នែកបន្ថែមរបស់ Chrome៕

ប្រភពព័ត៌មាន gbhackers ចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here