ការវាយប្រហារមេរោគ Rhysida ransomware ទៅលើមន្ទីរពេទ្យ Prospect Medical និងគំរាមក្នុងការលក់ទិន្នន័យរបស់អ្នកជម្ងឺ

0

ក្រុមចែកចាយមេរោគ Rhysida ransomware បានអះអាងទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារសាយប័រទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើមន្ទីរពេទ្យ Prospect Medical Holdings ដែលលួចបាននូវទិន្នន័យកំណត់ត្រានៃលេខសុវត្ថិភាពសង្គម ឯកសារសាជីវកម្ម និងទិន្នន័យអ្នកជម្ងឺច្រើនជាង 500,000 នាក់។ ការវាយប្រហារនេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហានេះ ហើយបុគ្គលិកជាច្រើនរកឃើញនូវសារទាមទារប្រាក់លោះនៅលើអេក្រង់របស់ពួកគេដែលអះអាងថា បណ្តាញ Network របស់ពួកគេត្រូវបានហេគ ហើយម៉ាស៊ីនត្រូវបានអ៊ីនគ្រីប (encrypted) ។

Prospect Medical Holdings (PMH) គឺជាមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលដែលប្រតិបត្តិទៅលើមន្ទីរពេទ្យចំនួន 16 នៅក្នុងរដ្ឋ California, Connecticut, Pennsylvania និង Rhode Island និងគ្លីនិកច្រើនជាង 166 កន្លែងថែមទៀត។ ខណៈពេលដែល PMH មិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីឧប្បត្តិវហេតុសន្តិសុខនេះ វាមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Rhysida ransomware គឺស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះ។

Ransom note shown on Prospect Medical Holding's devices

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Rhysida គឺជាប្រតិបត្តិការ ransomware ដែលចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2023 ហើយវាក៏មានការវាយប្រហារទៅលើ Chilean Army (Ejército de Chile) និងទម្លាយទិន្នន័យរបស់វាថែមទៀត។ កាលពីដើមខែនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាកម្មមនុស្ស (HHS) ព្រមានថា ក្រុមចែកចាយមេរោគ Rhysida គឺស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារទៅលើអង្គការសុខាភិបាលនេះ។ ពេលនេះ ក្រុមចែកចាយមេរោគ Rhysida ransomware នេះអះអាងអំពីការវាយប្រហារនៅលើមន្ទីរពេទ្យ Prospect Medical Holdings និងគំរាមទាមទារប្រាក់លោះទិន្នន័យនេះនៅក្នុងតម្លៃ 50 Bitcoins ឬ 1.3 លានដុល្លារអាមេរិក៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here